Senarai Perkhidmatan

Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada:

 • Perintah mahkamah yang dimeterai dan mempunyai cap mohor mahkamah ditandatangani oleh Pendatar Mahkamah atau salinan yang disahkan dengan dimeterai setiap helaian.
 • Hakmilik DHKK (jika berkaitan)

Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada:

 • Surat permohonan
 • Surat Akuan Berkanun
  • Pemilik berdaftar
  • Pihak berkepentingan
 • Dokumen sokongan
  • Salinan K/P pemohon (yang disahkan)
  • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration) / Geran Probat (Grant Probate) / Perintah pembahagian harta pusaka (Borang E) - jika berkaitan
  • Resolusi, Borang 24/Borang32A/Borang 49 Dan M&A Syarikat/Minit Mesyuarat. Sijil Pelantikan Pegawai & Perlembagaan Pertubuhan/Resolusi, Senarai Pegawai Diberikuasa & Undang-Undang Berkaitan Perbadanan bagi menentukan cara pelaksanaan borang dengan sempurna dan kelayakan urusan tanah
 • Resit semasa cukai tanah
 • Fi Proses – Perkara 57 item ……. KTP 1992
 • Lain-lain Fi – jika berkaitan (Sila rujuk Lampiran B)

Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada:

 • Borang Wakil Diri – S346 KTN
 • Dokumen Sokongan
  • Salinan K/P pemohon (yang disahkan)
  • Surat kuasa mentadbir (Letter of Administration) daripada Mahkamah lengkap dengan cap mohor mahkamah tandatangan Pendaftar Mahkamah atau salinan yang disahkan dengan dimeterai setiap helaian beserta senarai harta
  • Geran Probat (Grant Probate) daripada Mahkamah lengkap dengan cap mohor mahkamah dan tandatangan Pendaftar Mahkamah atau salinan yang disahkan dengan dimeterai setiap helaian
 • Resit cukai tanah (Tahun semasa) Hakmilik DHKK –

Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada:

 • Borang Tukar Nama – S.378 KTN
 • Dokumen Sokongan
  • Salinan K/P pemohon (yang disahkan)
  • Surat isytihar /Sijil Rasmi
  • Surat Akuan Berkanun
  • Resolusi, Borang 24/Borang32A/Borang 49 Dan M&A Syarikat/Minit Mesyuarat. Sijil Pelantikan Pegawai & Perlembagaan Pertubuhan/Resolusi, Senarai Pegawai Diberikuasa & Undang-Undang Berkaitan Perbadanan bagi menentukan cara pelaksanaan borang suratcara dengan sempurna dan kelayakan urusan tanah
 • Resit cukai tanah (Tahun semasa)
 • Hakmilik DHKK
 • Fi Proses – Perkara 57 item 51 KTP 1992 – RM 20.00
 • Lain-lain bayaran – (Rujuk Para 13 Lampiran B)

Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada:

 • Borang 26A – Rujuk Lampiran B
 • Dokumen Sokongan
  • Salinan K/P (yang disahkan)
  • Resolusi, Borang 24/Borang32A/Borang 49 Dan M&A Syarikat/Minit Mesyuarat. Sijil Pelantikan Pegawai & Perlembagaan Pertubuhan/Resolusi, Senarai Pegawai Diberikuasa & Undang-Undang Berkaitan Perbadanan bagi menentukan cara pelaksanaan borang suratcara dengan sempurna dan kelayakan urusan tanah
 • Resit cukai tanah (Tahun semasa)
 • Hakmilik DHKK
 • Fi Proses – Perkara 57 item 22 KTP 1992 – RM 20.00

Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada:  

 • Surat Kuasa Wakil (PA) yang didaftarkan di mahkamah dan 1 Salinan pendua SKW (PA) atau 1 salinan diakui sah dengan dimeterai oleh Pendaftar Mahkamah setiap helaian atau ;
 • Fi Proses – Perkara 57 item (5) & (6) KTP 1992 – RM 30.00
  • Salinan pendua SKW (PA) dan 1 salinan diakui sah dengan dimeterai oleh Pendaftar Mahkamah setiap helaian atau ;
  • Salinan pendua SKW (PA)  yang diakui sah dengan dimeterai oleg Pendaftar Mahkamah setiap helaian.

Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada:

 • Borang 19B / 19D / 19 E / 19 F yang lengkap (rujuk Lampiran B)
 • Surat Jabatan / Agensi / Perintah (bagi Kaveat Pendaftar sahaja)
 • Hakmilik DHKK (bagi Kaveat Lien sahaja)
 • Dokumen Sokongan
  • Salinan K/P pemohon (yang disahkan)
  • Resolusi, Borang 24/Borang32A/Borang 49 Dan M&A Syarikat/Minit Mesyuarat. Sijil Pelantikan Pegawai & Perlembagaan Pertubuhan/Resolusi, Senarai Pegawai Diberikuasa & Undang-Undang Berkaitan Perbadanan bagi menentukan cara pelaksanaan borang suratcara dengan sempurna dan kelayakan urusan tanah
  • Surat Kuasa Wakil / PA (jika berkaitan)
 • Surat Amanah / Trust Deed (bagi Kaveat Pemegang Amanah sahaja)
 • Surat Akuan Berkanun (bagi Kaveat Persendirian sahaja)
 • Fi – Proses – Perkara 57 item 43, 44 & 45 KTP 1992 – RM 50.00
 • Lain-lain bayaran – (Rujuk Para 13 Lampiran B)


Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada:

 • Borang 19G yang lengkap (rujuk Lampiran B)
 • Surat Kuasa Wakil / PA (jika berkaitan)
 • Dokumen Sokongan
  • Salinan K/P (yang disahkan)
  • Resolusi, Borang 24/Borang32A/Borang 49 Dan M&A Syarikat/Minit Mesyuarat. Sijil Pelantikan Pegawai & Perlembagaan Pertubuhan/Resolusi, Senarai Pegawai Diberikuasa & Undang-Undang Berkaitan Perbadanan bagi menentukan cara pelaksanaan borang dengan sempurna dan kelayakan urusan tanah
 • Fi Proses – Perkara 57 item 46 KTP 1992 – RM20.00


Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada:

 • Borang 19H yang lengkap (rujuk Lampiran B)
 • Dokumen Sokongan
  • Salinan K/P pemohon (yang disahkan)
  • Resolusi, Borang 24/Borang32A/Borang 49 Dan M&A Syarikat/Minit Mesyuarat. Sijil Pelantikan Pegawai & Perlembagaan Pertubuhan/Resolusi, Senarai Pegawai Diberikuasa & Undang-Undang Berkaitan Perbadanan bagi menentukan cara pelaksanaan borang suratcara dengan sempurna dan kelayakan urusan tanah
  • Surat Kuasa Wakil / PA (jika berkaitan)
 • Fi Proses – Perkara 57 item 47 KTP 1992 – RM 50.00
 • Lain-lain bayaran – (Rujuk Para 13 Lampiran B)


Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada: 

 • Borang E / F / T / H yang lengkap
 • Resit cukai tanah (Tahun semasa)
 • Geran asal (jika ada)

Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pendaftaran

Dokumen Yang Perlu Disediakan/Ada: 

 • Borang 23 / 24 KTP yang lengkap
 • Sijil carian rasmi
 • Resit bayaran cukai tanah tahun semasa
 • Dokumen Sokongan
  • Salinan passport (yang disahkan)
  • Biodata pemohon
  • Resolusi, Borang 24/Borang32A/Borang 49 Dan M&A Syarikat/Minit Mesyuarat. Sijil Pelantikan Pegawai & Perlembagaan Pertubuhan/Resolusi, Senarai Pegawai Diberikuasa & Undang-Undang Berkaitan Perbadanan bagi menentukan cara pelaksanaan borang suratcara dengan sempurna dan kelayakan urusan tanah
  • Borang E / F / T atau Geran Probat (Grant probate) daripada Mahkamah lengkap dengan cop mohor mahkamah dan tandatangan Pendaftar Mahkamah atau salinan yang disahkan dengan dimeterai setiap helaian
  • Dokumen pengesahan hubungan kekeluargaan
 • Fi Proses – Perkara 57 item 20D KTP 1992

Penerangan: -

Tempat Berurusan: Unit Pelan

Dokumen/ Maklumat Yang Perlu Disediakan/Ada:

 • Salinan Geran/ No. Lot Berhampiran;
 • Maklumat Mukim;
 • Salinan K/P pemohon atau pasangan sekiranya pemohon bukan berasal dari Negeri Pahang;
 • Maklumat bermastautin sekiranya pemohon dan pasangan bukan berasal dari Negeri Pahang.
Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 5320 kali.


Kembali ke Atas