Perundangan

Fungsi dan Peranan:

  1. Membuat semakan dan penilaian ke atas laporan siasatan aduan pencerobohan tanah kerajaan dan pelanggaran undang-undang Tanah
  2. Membantu menyediakan rang kertas pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri berhubung isu dan kes berkaitan dengan tanah
  3. Mengendalikan proses Pewartaan
  4. Semakan / pindaan caracara prosedur tanah
  5. Membantu menyediakan afidavit jawapan bagi kes saman berkaitan dengan perundangan tanah di mahkamah
  6. Membantu proses pendakwaan dan yang berkaitan dengannya
  7. Memberi penjelasan berkaitan dengan perundangan dan apa-apa prosedur berkaitan dengan tanah
  8. Menghadiri perbicaraan kes di Mahkamah sebagai penasihat kepada Pentadbir Tanah dan penolong-penolongnya
Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 2384 kali.


Kembali ke Atas