Pembangunan Daerah

Fungsi dan Peranan:

Skop pelaksanaan Unit Pembangunan Masyarakat :

 1. Program Ekonomi Luar Bandar
 2. Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) ICU JPM :
  1. E-Kasih
  2. Program Peningkatan Pendapatan
  3. Program Pembangunan Modal Insan
 3. Peruntukan khsa PM, TPM, Menteri-Menteri dan Ahli Parlimen :
  1. Pelantikan Pengerusi JKKK
 4. Peruntukan projek kecil dan projek kecil keagamaan

Skop pelaksanaan Unit Pembangunan Fizikal :

 1. Projek Jalan Kampung (PJK)

 2. Bekalan Air Luar Bandar (BALB)

 3. Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB)

 4. Program Ameniti Sosial

 5. Projek Penyenggaraan Infrastruktur Awam (PIA)

 6. Projek Infrastruktur Asas Luar Bandar (PIAS)

 7. Projek Lampu Jalan Kampung (LJK)

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 3210 kali.


Kembali ke Atas